» محصولات » غذای آماده » غذای آماده گوشتی
دسته بندی ها
فیلترها
 • یک و یک
 • الیت Elit
 • برتر
 • گلها
 • تک
 • سبزان
 • پمینا (کاله)
 • 202
 • مارین
 • ب آ
 • هانی
 • بهروز
 • مائده
 • ویشتا
 • آرمیتا
 • نامی نو
 • بیشتر...
 • پاستا
 • مرغ
 • ماکارونی
 • ماهی
 • پیتزا
 • شامی
 • همبرگر
 • میگو
 • حلیم
 • بیفتک
 • الویه
 • خورشت
 • کتلت
 • کباب
 • فسنجان
 • جوجه کباب
 • فینگر فود
 • لازانیا
 • بیشتر...
 • کمتر از 500 گرم
 • 500 گرم و بیشتر
فیلتر کردن
فقط نمایش کالاهای موجود
همبرگر 90 درصد 202

همبرگر 90 درصد 202

168000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ساندویچ مرغ

ساندویچ مرغ

155000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ساندویچ فیله مرغ نامی نو

ساندویچ فیله مرغ نامی نو

35000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ساندویچ مرغ فکتوری

ساندویچ مرغ فکتوری

120000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ناگت مرغ و قارچ 250 گرمی ب.آ

ناگت مرغ و قارچ 250 گرمی ب.آ

80900 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شامی کباب 450 گرمی ب.آ

شامی کباب 450 گرمی ب.آ

126000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتلت گوشت 40 درصد 450 گرمی ب.آ

کتلت گوشت 40 درصد 450 گرمی ب.آ

132200 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کنسرو مرغ در روغن 180 گرمی شیلتون

کنسرو مرغ در روغن 180 گرمی شیلتون

54500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
برگر مرغ 450 گرمی ب.آ

برگر مرغ 450 گرمی ب.آ

128300 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کوفته خورشتی 450 گرمی ب.آ

کوفته خورشتی 450 گرمی ب.آ

153900 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ناگت مرغ 450 گرمی ب.آ

ناگت مرغ 450 گرمی ب.آ

136200 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ناگت قارچ و مرغ 250 گرمی مارین

ناگت قارچ و مرغ 250 گرمی مارین

82500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شنیسل مرغ 550 گرمی مارین

شنیسل مرغ 550 گرمی مارین

170000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کوردن بلو 500 گرمی مارین

کوردن بلو 500 گرمی مارین

180000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
برگر مرغ 460 گرمی مارین

برگر مرغ 460 گرمی مارین

129000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ناگت مرغ 250 گرمی مارین

ناگت مرغ 250 گرمی مارین

79000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیله مرغ سوخاری 400 گرمی مارین

فیله مرغ سوخاری 400 گرمی مارین

170000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ناگت مرغ 500 گرمی مارین

ناگت مرغ 500 گرمی مارین

157000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیش فینگر نیمه پخته 500 گرمی مارین

فیش فینگر نیمه پخته 500 گرمی مارین

180000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زغالی برگر گوشت گوساله 202

زغالی برگر گوشت گوساله 202

169000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا پنیر و کاری 180 گرمی سبزان

پاستا پنیر و کاری 180 گرمی سبزان

32000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا پیتزا 180 گرمی سبزان

پاستا پیتزا 180 گرمی سبزان

32000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتلت پخته 450 گرمی پمینا کاله

کتلت پخته 450 گرمی پمینا کاله

132000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کباب ترکی گوشت 300 گرمی پمینا کاله

کباب ترکی گوشت 300 گرمی پمینا کاله

135000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
همبرگر ویژه 80 درصد 400 گرمی پمینا کاله

همبرگر ویژه 80 درصد 400 گرمی پمینا کاله

160000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میگو سوخاری 300 گرمی پمینا کاله

میگو سوخاری 300 گرمی پمینا کاله

149010 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کوردن بلو کلاسیک کاملا پخته 450 گرمی پمینا کاله

کوردن بلو کلاسیک کاملا پخته 450 گرمی پمینا کاله

165000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کراکت پنیری 390 گرمی پمینا کاله

کراکت پنیری 390 گرمی پمینا کاله

155000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کاله برگر 400 گرمی پمینا کاله

کاله برگر 400 گرمی پمینا کاله

182000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
همبرگر 90 درصد 400 گرمی ب.آ

همبرگر 90 درصد 400 گرمی ب.آ

168000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسپرینگ رول مرغ و پنیر 480 گرمی پمینا کاله

اسپرینگ رول مرغ و پنیر 480 گرمی پمینا کاله

135000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شامی بسته بندی 430 گرمی پمینا کاله

شامی بسته بندی 430 گرمی پمینا کاله

123000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا گوجه ریحان 180 گرمی سبزان

پاستا گوجه ریحان 180 گرمی سبزان

32000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا تنوری 180 گرمی سبزان

پاستا تنوری 180 گرمی سبزان

32000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا کچاپ 180 گرمی سبزان

پاستا کچاپ 180 گرمی سبزان

32000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
حلیم 75 گرمی الیت

حلیم 75 گرمی الیت

30000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ناگت مرغ 300 گرمی 202

ناگت مرغ 300 گرمی 202

98000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پیتزا مینی 300 گرمی 202

پیتزا مینی 300 گرمی 202

71500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
استیک برگر 95درصد 202

استیک برگر 95درصد 202

178000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کوردن بلو 420 گرمی ب.آ

کوردن بلو 420 گرمی ب.آ

153900 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیله مرغ سوخاری350 گرمی ب.آ

فیله مرغ سوخاری350 گرمی ب.آ

151600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ناگت مرغ 950 گرمی ب.آ

ناگت مرغ 950 گرمی ب.آ

281400 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
قطعات مرغ کنتاکی سوخاری 450 گرمی ب.آ

قطعات مرغ کنتاکی سوخاری 450 گرمی ب.آ

159600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شنیسل مرغ 560 گرمی ب.آ

شنیسل مرغ 560 گرمی ب.آ

175600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بیفتک 480 گرمی ب آ

بیفتک 480 گرمی ب آ

216800 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مایه لازانیا مخلوط گوشت قرمز و سویا 440 گرمی هانی

مایه لازانیا مخلوط گوشت قرمز و سویا 440 گرمی هانی

100000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مایه ماکارونی مخلوط گوشت قرمز و سویا 440 گرمی هانی

مایه ماکارونی مخلوط گوشت قرمز و سویا 440 گرمی هانی

100000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خوراک راگو 285 گرمی هانی

خوراک راگو 285 گرمی هانی

70000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
جوجه کباب 175 گرمی هانی

جوجه کباب 175 گرمی هانی

98500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خورش ‌فسنجان ‌220 گرمی هانی

خورش ‌فسنجان ‌220 گرمی هانی

97000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ساندویچ کلاب مرغ با پنیر نامی نو

ساندویچ کلاب مرغ با پنیر نامی نو

74000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سالاد الویه ژامبون 500 گرمی نامی‌ نو

سالاد الویه ژامبون 500 گرمی نامی‌ نو

64000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سالاد الویه ژامبون 200 گرمی نامی‌نو

سالاد الویه ژامبون 200 گرمی نامی‌نو

32000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سالاد الویه مرغ 500 گرمی نامی‌ نو

سالاد الویه مرغ 500 گرمی نامی‌ نو

64000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سالاد الویه مرغ 200 گرمی نامی‌ نو

سالاد الویه مرغ 200 گرمی نامی‌ نو

32000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا نیمه آماده پیکولی کچاپ 180 گرمی تک ماکارون

پاستا نیمه آماده پیکولی کچاپ 180 گرمی تک ماکارون

29500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا نیمه آماده پروانه‌ای با طعم پیتزا 180 گرمی تک‌ ماکارون

پاستا نیمه آماده پروانه‌ای با طعم پیتزا 180 گرمی تک‌ ماکارون

29500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا نیمه آماده پنه ریگاته تنوری 180 گرمی تک ماکارون

پاستا نیمه آماده پنه ریگاته تنوری 180 گرمی تک ماکارون

29500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کنسرو خورش جوجه غوره بادمجان 285 گرمی هانی

کنسرو خورش جوجه غوره بادمجان 285 گرمی هانی

84000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خوراک مرغ ‌285 گرمی هانی

خوراک مرغ ‌285 گرمی هانی

79000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اولین  قبلی  1  2  3  بعدی  آخرین