» محصولات » خشکبار » خشکبار و آجیل
دسته بندی ها
فقط نمایش کالاهای موجود
تخمه هندوانه 400 گرمی  Premium Quality

تخمه هندوانه 400 گرمی Premium Quality

112000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 تخمه ژاپنی 400 گرمی Premium Quality

تخمه ژاپنی 400 گرمی Premium Quality

224000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه آفتابگردان 400 گرمی  Premium Quality

تخمه آفتابگردان 400 گرمی Premium Quality

88000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مغز بادام زمینی 400 گرمی Premium Quality

مغز بادام زمینی 400 گرمی Premium Quality

88000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پسته خام 400 گرمی Premium Quality

پسته خام 400 گرمی Premium Quality

356000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پسته نمکی 400 گرمی Premium Quality

پسته نمکی 400 گرمی Premium Quality

380000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام هندی خام 400 گرمی Premium Quality

بادام هندی خام 400 گرمی Premium Quality

480000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام هندی 400 گرمی Premium Quality

بادام هندی 400 گرمی Premium Quality

480000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فندق بزرگ 80 گرمی مزمز

فندق بزرگ 80 گرمی مزمز

70000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آجیل استوایی 150 گرمی مانی

آجیل استوایی 150 گرمی مانی

98000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام زمینی نیک نوک

بادام زمینی نیک نوک

165000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام زمینی 110 گرم نیک نوک

بادام زمینی 110 گرم نیک نوک

165000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مغزپسته 30 گرم سنجابک

مغزپسته 30 گرم سنجابک

50000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آجیل مخلوط دلوکس مزمز 300 گرم

آجیل مخلوط دلوکس مزمز 300 گرم

250000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آجیل نخود چی کشمش مزمز

آجیل نخود چی کشمش مزمز

10000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پسته 180 گرم صادراتی لورا

پسته 180 گرم صادراتی لورا

225000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه آفتابگردان لیمویی 125 گرمی مزمز

تخمه آفتابگردان لیمویی 125 گرمی مزمز

25000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه آفتابگردان نمکی 125 گرمی سنجابک

تخمه آفتابگردان نمکی 125 گرمی سنجابک

30000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه هندوانه 90گرمی سنجابک

تخمه هندوانه 90گرمی سنجابک

35000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه آفتابگردان تپل آبلیمویی 125 گرمی سنجابک

تخمه آفتابگردان تپل آبلیمویی 125 گرمی سنجابک

30000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پسته اکبری خام 450 گرمی گلستان

پسته اکبری خام 450 گرمی گلستان

420000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پسته ممتاز 450 گرمی گلستان

پسته ممتاز 450 گرمی گلستان

399000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه آفتابگردان با گلپر 120 گرمی سنجابک

تخمه آفتابگردان با گلپر 120 گرمی سنجابک

35000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آجیل شیرین 450 گرمی خشکپاک

آجیل شیرین 450 گرمی خشکپاک

370000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خلال بادام 150 گرمی برتر

خلال بادام 150 گرمی برتر

195000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خلال پسته 150 گرمی برتر

خلال پسته 150 گرمی برتر

340000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام زمینی نمکی 500 گرمی مزمز

بادام زمینی نمکی 500 گرمی مزمز

100000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام هندی 85 گرمی مزمز

بادام هندی 85 گرمی مزمز

90000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آجیل و اسنک سبز و قرمز 100 گرمی دینگ دانگ

آجیل و اسنک سبز و قرمز 100 گرمی دینگ دانگ

62000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آجیل واسنک نارنجی 100 گرمی دینگ دانگ

آجیل واسنک نارنجی 100 گرمی دینگ دانگ

62000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام زمینی سرکه ای 40 گرمی نوترامیکس

بادام زمینی سرکه ای 40 گرمی نوترامیکس

10000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام زمینی نمکی 40 گرمی چی‌توز

بادام زمینی نمکی 40 گرمی چی‌توز

12000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پسته کله قوچی شور 450 گرمی گلستان

پسته کله قوچی شور 450 گرمی گلستان

399000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پسته برشته شور مانی 45 گرم

پسته برشته شور مانی 45 گرم

35000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کوکتل شیرین مانی 65 گرم

کوکتل شیرین مانی 65 گرم

50000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کوکتل استوایی مانی 65 گرم

کوکتل استوایی مانی 65 گرم

50000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام هندی مانی 70 گرم

بادام هندی مانی 70 گرم

75000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام هندی مانی 30 گرم

بادام هندی مانی 30 گرم

35000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مغز بادام شور مانی 30 گرم

مغز بادام شور مانی 30 گرم

30000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام زمینی مانی 40 گرم

بادام زمینی مانی 40 گرم

10000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مغز تخمه مانی 30 گرم

مغز تخمه مانی 30 گرم

10000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مغز پسته 200 گرمی خام برتر

مغز پسته 200 گرمی خام برتر

255000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام هندی کوچک 35 گرمی مزمز

بادام هندی کوچک 35 گرمی مزمز

40000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه آفتابگردان نمکی 125 گرمی مزمز

تخمه آفتابگردان نمکی 125 گرمی مزمز

25000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مغز تخمه کدو 35 گرمی مزمز

مغز تخمه کدو 35 گرمی مزمز

20000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مغز سه تخمه نمکی 40 گرمی مزمز

مغز سه تخمه نمکی 40 گرمی مزمز

10000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مغز تخمه هندوانه 40 گرمی مزمز

مغز تخمه هندوانه 40 گرمی مزمز

15000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام درختی نمکی کوچک 35 گرمی مزمز

بادام درختی نمکی کوچک 35 گرمی مزمز

30000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام درختی نمکی بزرگ 80 گرمی مزمز

بادام درختی نمکی بزرگ 80 گرمی مزمز

70000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام زمینی روکشدار کچاپ 35 گرمی مزمز

بادام زمینی روکشدار کچاپ 35 گرمی مزمز

10000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام زمینی روکشدار فلفلی 35 گرمی مزمز

بادام زمینی روکشدار فلفلی 35 گرمی مزمز

10000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام زمینی روکشدار سرکه بالزامیک 35 گرمی مزمز

بادام زمینی روکشدار سرکه بالزامیک 35 گرمی مزمز

10000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام زمینی برشته 40 گرمی مزمز

بادام زمینی برشته 40 گرمی مزمز

10000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام زمینی روکشدار پنیری 35 گرمی مزمز

بادام زمینی روکشدار پنیری 35 گرمی مزمز

10000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام زمینی روکشدار دودی 35 گرمی مزمز

بادام زمینی روکشدار دودی 35 گرمی مزمز

10000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام زمینی نمکی بزرگ 85 گرمی مزمز

بادام زمینی نمکی بزرگ 85 گرمی مزمز

20000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام زمینی فلفلی متوسط 40 گرمی مزمز

بادام زمینی فلفلی متوسط 40 گرمی مزمز

10000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام زمینی نمکی متوسط 40 گرمی مزمز

بادام زمینی نمکی متوسط 40 گرمی مزمز

10000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام زمینی سرکه‌ای 40 گرمی مزمز

بادام زمینی سرکه‌ای 40 گرمی مزمز

10000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آجیل مخلوط فلفلی 400 گرمی  Premium Quality

آجیل مخلوط فلفلی 400 گرمی Premium Quality

420000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اولین  قبلی  1  2  3  بعدی  آخرین