» محصولات » سوپر مارکت » تنقلات » چیپس
قیمت
 • کمتر از 100 گرم
 • 100 گرم و بیشتر
 • ذرت
 • شکلات
 • لیمو
 • فلفل
 • نمکی ساده
 • کچاپ
 • سرکه
 • ماست و موسیر
 • ماست و ریحان
 • خامه
 • پنیر
 • پیاز و جعفری
 • سالسا
 • چیلی
 • بادام
 • بیشتر...
 • چاکلز
 • چی توز
 • مزمز
 • تردیلا
 • پرینگلز (Pringles)
 • کرانچیپس
 • سنسیشن
 • پوتا
 • آرمک
 • بلژین چاکلت (Belgian Chocolate )
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها
فقط نمایش کالاهای موجود
چاکلز چیپس رویال عسل وخردل

چاکلز چیپس رویال عسل وخردل

30000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چاکلز چیپس رویال سرکه

چاکلز چیپس رویال سرکه

30000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس رویال فلفل هابانرو چاکلز

چیپس رویال فلفل هابانرو چاکلز

30000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس پاکتی ماست و موسیر 110 گرم پوتا

چیپس پاکتی ماست و موسیر 110 گرم پوتا

58000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مزه چیپس سرکه ای ویژه مزمز

مزه چیپس سرکه ای ویژه مزمز

30000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس پاکتی رژیمی و کم نمک 110 گرم پوتا

چیپس پاکتی رژیمی و کم نمک 110 گرم پوتا

58000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس پیاز و خامه ترش پرینگلز

چیپس پیاز و خامه ترش پرینگلز

220000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس سنتی آرمک

چیپس سنتی آرمک

60000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس پاکتی سرکه ای 110 گرم پوتا

چیپس پاکتی سرکه ای 110 گرم پوتا

58000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس نمکی چاکلز

چیپس نمکی چاکلز

20000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس قوطی پیاز وجعفری 100 گرم پوتا

چیپس قوطی پیاز وجعفری 100 گرم پوتا

69500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس پاکتی کچاپ 110 گرم پوتا

چیپس پاکتی کچاپ 110 گرم پوتا

58000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس پاکتی فلفلی 110 گرم پوتا

چیپس پاکتی فلفلی 110 گرم پوتا

58000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس قوطی پنیری 100 گرم پوتا

چیپس قوطی پنیری 100 گرم پوتا

69500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس قوطی کچاپ 100 گرمی پوتا

چیپس قوطی کچاپ 100 گرمی پوتا

69500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس با طعم پنیر 110 گرمی پوتا

چیپس با طعم پنیر 110 گرمی پوتا

58000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس فلفلی 90 گرمی چی‌توز

چیپس فلفلی 90 گرمی چی‌توز

20000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس قوطی رژیمی 100 گرمی پوتا

چیپس قوطی رژیمی 100 گرمی پوتا

69500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس قوطی ماست و موسیر 100 گرمی یوتا

چیپس قوطی ماست و موسیر 100 گرمی یوتا

69500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس قوطی سرکه ای 100 گرمی پوتا

چیپس قوطی سرکه ای 100 گرمی پوتا

69500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس قوطی نمکی 100 گرمی پوتا

چیپس قوطی نمکی 100 گرمی پوتا

69500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس قوطی فلفلی 100 گرمی پوتا

چیپس قوطی فلفلی 100 گرمی پوتا

69500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس برگ ذرت ماست و موسیر 80 گرمی ترددیلا

چیپس برگ ذرت ماست و موسیر 80 گرمی ترددیلا

25000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس برگ ذرت تنوری 80 گرمی ترددیلا

چیپس برگ ذرت تنوری 80 گرمی ترددیلا

25000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس برگ ذرت پنیری 80 گرمی ترددیلا

چیپس برگ ذرت پنیری 80 گرمی ترددیلا

25000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس برگ ذرت سالسا 80 گرمی ترددیلا

چیپس برگ ذرت سالسا 80 گرمی ترددیلا

25000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس برگ ذرت مکزیکی 80 گرمی ترددیلا

چیپس برگ ذرت مکزیکی 80 گرمی ترددیلا

25000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس برگ ذرت کنجدی 80 گرمی ترددیلا

چیپس برگ ذرت کنجدی 80 گرمی ترددیلا

25000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتل چیپس سرکه بالزامیک 150 گرمی چی‌توز

کتل چیپس سرکه بالزامیک 150 گرمی چی‌توز

30000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس خلال 175 گرمی چی‌توز

چیپس خلال 175 گرمی چی‌توز

40000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس کچاپ 90 گرمی چی‌توز

چیپس کچاپ 90 گرمی چی‌توز

20000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس سرکه 100 گرمی چی‌توز

چیپس سرکه 100 گرمی چی‌توز

20000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس ساده 85 گرمی چی‌توز

چیپس ساده 85 گرمی چی‌توز

20000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتل چیپس پنیر ناچو 135 گرمی چی‌توز

کتل چیپس پنیر ناچو 135 گرمی چی‌توز

30000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس با طعم ماست و ریحان 60 گرمی مزمز

چیپس با طعم ماست و ریحان 60 گرمی مزمز

15000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس پابریکا 165 گرمی پرینگلز

چیپس پابریکا 165 گرمی پرینگلز

188000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس سرکه نمکی 165 گرمی پرینگلز

چیپس سرکه نمکی 165 گرمی پرینگلز

188000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس اورجینال 165 گرمی پرینگلز

چیپس اورجینال 165 گرمی پرینگلز

220000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس سوپر ساده 240 گرمی چی‌توز

چیپس سوپر ساده 240 گرمی چی‌توز

50000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس موجدار نمکی 125 گرمی چاکلز

چیپس موجدار نمکی 125 گرمی چاکلز

30000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خلال سلفونی 190 گرمی مزمز

خلال سلفونی 190 گرمی مزمز

40000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چی پلت سرکه بزرگ چی‌توز

چی پلت سرکه بزرگ چی‌توز

20000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بیوگلز پنیر ناچو 65 گرمی چی‌توز

بیوگلز پنیر ناچو 65 گرمی چی‌توز

30000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسنک چی پف گوجه تند 80 گرمی بیوگلز

اسنک چی پف گوجه تند 80 گرمی بیوگلز

30000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس موجدار نمکی 60 گرمی چاکلز

چیپس موجدار نمکی 60 گرمی چاکلز

15000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس خلالی ساده 125 گرمی چاکلز

چیپس خلالی ساده 125 گرمی چاکلز

30000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس مزه سرکه‌ای بالزامیک 150 گرمی مزمز

چیپس مزه سرکه‌ای بالزامیک 150 گرمی مزمز

30000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس مزه ساده نمکی 130 گرمی مزمز

چیپس مزه ساده نمکی 130 گرمی مزمز

30000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس مزه چیلی 130 گرمی مزمز

چیپس مزه چیلی 130 گرمی مزمز

30000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس کچاپ 90 گرمی مزمز

چیپس کچاپ 90 گرمی مزمز

20000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس فلفلی 90 گرمی مزمز

چیپس فلفلی 90 گرمی مزمز

20000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس سرکه‌ای 90 گرمی مزمز

چیپس سرکه‌ای 90 گرمی مزمز

20000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس ساده بزرگ 90 گرمی مزمز

چیپس ساده بزرگ 90 گرمی مزمز

20000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس با طعم پیاز و جعفری بزرگ 90 گرمی مزمز

چیپس با طعم پیاز و جعفری بزرگ 90 گرمی مزمز

20000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس ساده 450 گرمی مزمز

چیپس ساده 450 گرمی مزمز

100000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس سوپر 230 گرمی مزمز

چیپس سوپر 230 گرمی مزمز

50000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس با طعم ماست و موسیر 55 گرمی مزمز

چیپس با طعم ماست و موسیر 55 گرمی مزمز

15000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس لیمویی متوسط 65 گرمی مزمز

چیپس لیمویی متوسط 65 گرمی مزمز

15000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس با طعم پیتزا 65 گرمی مزمز

چیپس با طعم پیتزا 65 گرمی مزمز

15000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیپس لیمویی 60 گرمی چی‌توز

چیپس لیمویی 60 گرمی چی‌توز

15000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد