» محصولات » چای و دمنوش » چای » چای ساده
دسته بندی ها
فیلترها
 • علی تی (Ali tea)
 • دوغزال
 • گلستان
 • توینینگز - Twinings
 • احمد (Ahmad)
 • لیپتون (Lipton)
 • سحرخیز
 • هایلیس (Hyleys)
 • ریستون (Riston)
 • فامیلا
 • گوزل
 • دبش
 • آریا
 • زرین
 • محمود
 • هایلیز (Hyleys)
 • بیشتر...
 • 25 عدد
 • بیشتر از 25 عدد
 • ساده
 • باروتی
 • عطری
 • قلمی
 • سیلان (Ceylon)
 • شکسته
 • ارل گری (Earl grey)
 • کیسه ای
 • کمتر از 500 گرم
 • 500 گرم و بیشتر
فیلتر کردن
فقط نمایش کالاهای موجود
چای عطری 500 گرمی دوغزال

چای عطری 500 گرمی دوغزال

269000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای قلمی 450 گرمی دوغزال

چای قلمی 450 گرمی دوغزال

228000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه‌ای خارجه رویال ارل‌گری 25 عددی گلستان

چای کیسه‌ای خارجه رویال ارل‌گری 25 عددی گلستان

69000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه‌ای ارل گری 100 عددی لیپتون

چای کیسه‌ای ارل گری 100 عددی لیپتون

170000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه ای کلاسیک 60 تایی احمد

چای کیسه ای کلاسیک 60 تایی احمد

370000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای فلزی کیسه ای آبی احمد

چای فلزی کیسه ای آبی احمد

572000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای فلزی طلایی 40 عددی احمد

چای فلزی طلایی 40 عددی احمد

360000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه ای عطری خارجی 100 عددی دوغزال

چای کیسه ای عطری خارجی 100 عددی دوغزال

189000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه‌ای 100 عددی احمد

چای کیسه‌ای 100 عددی احمد

190970 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای زنجبیلی کلاسیک 5+25 عددی علی تی

چای زنجبیلی کلاسیک 5+25 عددی علی تی

390000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای قلمی 900 گرمی دوغزال

چای قلمی 900 گرمی دوغزال

452000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه‌ای ساده 100 عددی دوغزال

چای کیسه‌ای ساده 100 عددی دوغزال

189000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای عطری 100 گرمی دوغزال

چای عطری 100 گرمی دوغزال

62500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای 100 گرمی دوغزال

چای 100 گرمی دوغزال

62500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای ساده 500 گرمی دوغزال

چای ساده 500 گرمی دوغزال

269000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه‌ای عطری 25 عددی دوغزال

چای کیسه‌ای عطری 25 عددی دوغزال

52000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه‌ای 25 عددی دوغزال

چای کیسه‌ای 25 عددی دوغزال

52000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای عطری 500 گرمی دوغزال

چای عطری 500 گرمی دوغزال

333000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه‌ای خارجه رویال 25 عددی گلستان

چای کیسه‌ای خارجه رویال 25 عددی گلستان

69000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه‌ای سنتی انگلیسی 100 عددی توینینگز

چای کیسه‌ای سنتی انگلیسی 100 عددی توینینگز

215000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه‌ای خارجه عطری 25 عددی گلستان

چای کیسه‌ای خارجه عطری 25 عددی گلستان

55000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای نفیس کنیا 500 گرمی احمد

چای نفیس کنیا 500 گرمی احمد

215000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای معطر مخصوص 500 گرمی احمد

چای معطر مخصوص 500 گرمی احمد

299000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای سیلان مخصوص 100 گرمی احمد

چای سیلان مخصوص 100 گرمی احمد

49500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه‌ای معطر مخصوص 25 عددی احمد

چای کیسه‌ای معطر مخصوص 25 عددی احمد

54800 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای سیلان معطر 100 گرمی احمد

چای سیلان معطر 100 گرمی احمد

49500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای سیلان مخصوص 500 گرمی احمد

چای سیلان مخصوص 500 گرمی احمد

254000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه‌ای نامبروان 25 عددی احمد

چای کیسه‌ای نامبروان 25 عددی احمد

54800 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه‌ای نامبروان 100 عددی احمد

چای کیسه‌ای نامبروان 100 عددی احمد

169000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه ای مجیک اروما 25 عددی لیپتون

چای کیسه ای مجیک اروما 25 عددی لیپتون

50000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه ای ممتاز قوی 25 عددی لیپتون

چای کیسه ای ممتاز قوی 25 عددی لیپتون

50000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه ای 100 عددی لیپتون

چای کیسه ای 100 عددی لیپتون

170000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای عطری اصل 500 گرمی دوغزال

چای عطری اصل 500 گرمی دوغزال

320000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای سیلان معطر مخصوص 500 گرمی احمد

چای سیلان معطر مخصوص 500 گرمی احمد

279500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای سنتی انگلیسی 100 گرمی توینینگز

چای سنتی انگلیسی 100 گرمی توینینگز

79000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه‌ای خارجه عطری 50 عددی گلستان

چای کیسه‌ای خارجه عطری 50 عددی گلستان

99000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه‌ای خارجه قرمز 50 عددی گلستان

چای کیسه‌ای خارجه قرمز 50 عددی گلستان

99000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه‌ای خارجه قرمز 25 عددی گلستان

چای کیسه‌ای خارجه قرمز 25 عددی گلستان

55000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای سیلان عطری 500 گرمی گلستان

چای سیلان عطری 500 گرمی گلستان

269000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه ای ارل گری 25 عددی لیپتون

چای کیسه ای ارل گری 25 عددی لیپتون

50000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای بسته ای ارل گری 450 گرمی لیپتون

چای بسته ای ارل گری 450 گرمی لیپتون

240000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای زرد نشان بسته ای 450 گرمی لیپتون

چای زرد نشان بسته ای 450 گرمی لیپتون

240000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه‌ای خارجه عطری 100 عددی گلستان

چای کیسه‌ای خارجه عطری 100 عددی گلستان

185000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه‌ای خارجه قرمز 100 عددی گلستان

چای کیسه‌ای خارجه قرمز 100 عددی گلستان

185000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای سنتی انگلیسی 450 گرمی توینینگز

چای سنتی انگلیسی 450 گرمی توینینگز

349000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای هندوستان ممتاز 500 گرمی گلستان

چای هندوستان ممتاز 500 گرمی گلستان

269000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه‌ای سنتی انگلیسی 50 عددی توینینگز

چای کیسه‌ای سنتی انگلیسی 50 عددی توینینگز

125000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه‌ای سنتی انگلیسی 25 عددی توینینگز

چای کیسه‌ای سنتی انگلیسی 25 عددی توینینگز

75000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه‌ای ارل‌گری 25 عددی توینینگز

چای کیسه‌ای ارل‌گری 25 عددی توینینگز

75000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 چای فلزی 200 گرمی قرمز احمد

چای فلزی 200 گرمی قرمز احمد

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای فلزی قرمز 125 گرمی اسکاتلندی هایلیز

چای فلزی قرمز 125 گرمی اسکاتلندی هایلیز

470000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیلتر چای 26 عددی تی تایم

فیلتر چای 26 عددی تی تایم

95000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه ای چوبی 80 عددی احمد

چای کیسه ای چوبی 80 عددی احمد

1259000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای عطری فلزی 200 گرمی احمد

چای عطری فلزی 200 گرمی احمد

286000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای ساده 500 گرمی دوغزال

چای ساده 500 گرمی دوغزال

333000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه‌ای معطر 100 عددی محمود

چای کیسه‌ای معطر 100 عددی محمود

147000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای سیلان طلایی 500 گرمی گلستان

چای سیلان طلایی 500 گرمی گلستان

259000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه‌ای ارل‌گری 100 عددی توینینگز

چای کیسه‌ای ارل‌گری 100 عددی توینینگز

215000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای صبحانه 500 گرمی گلستان

چای صبحانه 500 گرمی گلستان

239000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای سیاه قوطی بابا نوئل 100 گرمی ریستون

چای سیاه قوطی بابا نوئل 100 گرمی ریستون

422000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد