» ورزشی » دستگاه ورزشی
دسته بندی ها
فقط نمایش کالاهای موجود
تردمیل باشگاهی X9

تردمیل باشگاهی X9

155000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دوچرخه ثابت باشگاهی مدل AM-S760

دوچرخه ثابت باشگاهی مدل AM-S760

28500000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دچرخه ثابت باشگاهی مدل S 790

دچرخه ثابت باشگاهی مدل S 790

30000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تردمیل باشگاهی مدل 8008

تردمیل باشگاهی مدل 8008

74000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دوچرخه ایستاده بادی استرانگ مدل FT6806E

دوچرخه ایستاده بادی استرانگ مدل FT6806E

69000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دوچرخه مبله مدل AEON 85R

دوچرخه مبله مدل AEON 85R

108000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دوچرخه مبله بادی استرانگ FT6806R

دوچرخه مبله بادی استرانگ FT6806R

79000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دوچرخه اسپینینگ باشگاهی PQ880

دوچرخه اسپینینگ باشگاهی PQ880

39000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دوچرخه باشگاهی  AEON مدل 85R

دوچرخه باشگاهی AEON مدل 85R

108000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
الپتیکال AEON مدل 85D

الپتیکال AEON مدل 85D

158000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
الپتیکال بادی استرانگ مدل FT6809

الپتیکال بادی استرانگ مدل FT6809

108000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تردمیل باشگاهی اکتیو جیم مدل CA2631

تردمیل باشگاهی اکتیو جیم مدل CA2631

99000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تردمیل باشگاهی ریلکس مدل PK12

تردمیل باشگاهی ریلکس مدل PK12

198000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تردمیل باشگاهی ریلکس مدل PK07S

تردمیل باشگاهی ریلکس مدل PK07S

139000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تردمیل باشگاهی ریلکس مدل PQ08

تردمیل باشگاهی ریلکس مدل PQ08

148000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه بدن سازی 9 کاره اوا اسپرت

دستگاه بدن سازی 9 کاره اوا اسپرت

5500000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه قایقی روئینگ سیم کش MBH

دستگاه قایقی روئینگ سیم کش MBH

71000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه پشت پا خوابیده MBH

دستگاه پشت پا خوابیده MBH

71000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه پشت پا نشسته ام بی اچ

دستگاه پشت پا نشسته ام بی اچ

71000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه پرس پا ام بی اچ

دستگاه پرس پا ام بی اچ

110000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه جلو پا ماشین MBH

دستگاه جلو پا ماشین MBH

71000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه چرخش کمر MBH

دستگاه چرخش کمر MBH

30000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه لت واگرا MBH

دستگاه لت واگرا MBH

71000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه پرس بالا سینه MBH

دستگاه پرس بالا سینه MBH

32500000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه فیله کمر MBH

دستگاه فیله کمر MBH

30000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه پشت بازو دیپ MBH

دستگاه پشت بازو دیپ MBH

32500000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 دستگاه جلوبازو لاری MBH

دستگاه جلوبازو لاری MBH

32500000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه قفسه سینه MBH

دستگاه قفسه سینه MBH

32500000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه قفسه سینه دو منظوره MBH

دستگاه قفسه سینه دو منظوره MBH

71000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 دستگاه پرس سينه نشسته ام بی اچ

دستگاه پرس سينه نشسته ام بی اچ

32500000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
الپتیکال SE159 پروفشنال

الپتیکال SE159 پروفشنال

25600000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میز ایرهاکی تن ساز

میز ایرهاکی تن ساز

39000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
توپ ایرهاکی هر عدد

توپ ایرهاکی هر عدد

350000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میز ایر هاکی ایرانی

میز ایر هاکی ایرانی

18000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میز ایرهاکی تن ساز

میز ایرهاکی تن ساز

42000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میز ایرهاکی فراز

میز ایرهاکی فراز

41000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میز دوکاره ایرهاکی بیلیارد تن ساز

میز دوکاره ایرهاکی بیلیارد تن ساز

48000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ایرهاکی مدل SLICK ICE

ایرهاکی مدل SLICK ICE

66000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ایر هاکی مدل BLADE RUSH

ایر هاکی مدل BLADE RUSH

60000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میز ایرهاکی 2 نفره مدل SH-L16

میز ایرهاکی 2 نفره مدل SH-L16

105000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میز ایرهاکی بچه گانه دو نفره  ICE M003 A

میز ایرهاکی بچه گانه دو نفره ICE M003 A

150000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میز ایرهاکی بچه گانه دونفره ICE M001

میز ایرهاکی بچه گانه دونفره ICE M001

150000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میز ایر هاکی دونفره مدل HK L001

میز ایر هاکی دونفره مدل HK L001

169000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میز ایر هاکی دو نفره مدل  ICE L006 B

میز ایر هاکی دو نفره مدل ICE L006 B

218000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میز ایر هاکی دونفره مدل  ICE L005 B

میز ایر هاکی دونفره مدل ICE L005 B

218000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میز ایر هاکی دو نفره  ICE L003 B

میز ایر هاکی دو نفره ICE L003 B

218000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میز ایر هاکی دو نفره  ICE L003 A

میز ایر هاکی دو نفره ICE L003 A

218000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ایرهاکی مدل IBC-5127

ایرهاکی مدل IBC-5127

52000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میز ایر هاکی Quad Air

میز ایر هاکی Quad Air

459000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
الپتیکال باشگاهی مدل 5900 پروفشنال

الپتیکال باشگاهی مدل 5900 پروفشنال

89000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دوچرخه ثابت پشتی دار FITLEX 5100 جک اکسر 150 کیلوگرم

دوچرخه ثابت پشتی دار FITLEX 5100 جک اکسر 150 کیلوگرم

33600000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دوچرخه ثابت FITLUX 5000 جک اکسر

دوچرخه ثابت FITLUX 5000 جک اکسر

28000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دوجرخه اسپینینگ ACUTE 3925 جک اکسر

دوجرخه اسپینینگ ACUTE 3925 جک اکسر

26000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تردمیل نیمه حرفه ای X5 پروفشنال

تردمیل نیمه حرفه ای X5 پروفشنال

94000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تردمیل باشگاهی XT385 پروفشنال

تردمیل باشگاهی XT385 پروفشنال

59000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ال تی تی استپر کشدار

ال تی تی استپر کشدار

950000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تردمیل سالنی Sprint پروفشنال

تردمیل سالنی Sprint پروفشنال

89000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تردمیل باشگاهی M-5000 پروفشنال

تردمیل باشگاهی M-5000 پروفشنال

59000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دوچرخه ثابت حرفه ای SU - 610 پروفشنال

دوچرخه ثابت حرفه ای SU - 610 پروفشنال

63000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دوچرخه ثابت حرفه ای SU 620 پروفشنال

دوچرخه ثابت حرفه ای SU 620 پروفشنال

67000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اولین  قبلی  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی  آخرین