» محصولات » خواروبار » ماکارونی و پاستا » ماکارونی و پاستا
دسته بندی ها
فیلترها
 • الیت Elit
 • تک ماکارون
 • زرماکارون
 • اتکینز (Atkins)
 • مانا
 • مک
 • مولیسانا (Molisana)
 • ارگران (Orgran)
 • گرانورو (Granoro)
 • دلورده (ِDelverde)
 • باریلا (Barilla)
 • سبزان
 • آنکارا (Ankara)
 • بیشتر...
 • 1
 • 1.2
 • 1.4
 • 1.6
 • 1.7
 • 3.5
 • 2.5
 • 2.8
 • 1.5
 • 2.6
 • ماکارونی رشته ای
 • ماکارونی فرمی
 • پاستا
 • کمتر از 500 گرم
 • 500 گرم و بالاتر
فیلتر کردن
فقط نمایش کالاهای موجود
پاستا صدفی 500 گرمی مولیسانا

پاستا صدفی 500 گرمی مولیسانا

115000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا فوسیلی 500گرم مولیسانا

پاستا فوسیلی 500گرم مولیسانا

115000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا گوش فیلی 500 گرمی مولیسانا

پاستا گوش فیلی 500 گرمی مولیسانا

115000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا پنه بلند 500 گرم مولیسانا

پاستا پنه بلند 500 گرم مولیسانا

95521 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسپاگتی متوسط 500 گرم مولیسانا

اسپاگتی متوسط 500 گرم مولیسانا

105000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا پاپ کورنی 500 گرمی مولیسانا

پاستا پاپ کورنی 500 گرمی مولیسانا

115000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا پفکی 500 گرمی مانا

پاستا پفکی 500 گرمی مانا

21000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی فرمی فیدلی (ورمیشل) سبزیجات 500 گرمی تک‌ ماکارون

ماکارونی فرمی فیدلی (ورمیشل) سبزیجات 500 گرمی تک‌ ماکارون

25000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی دلوردی فرمی پیچی 500 گرمی

ماکارونی دلوردی فرمی پیچی 500 گرمی

105000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا مته‌ای 500 گرمی مانا

پاستا مته‌ای 500 گرمی مانا

21000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی پروانه ای دلورده 500 گرم

ماکارونی پروانه ای دلورده 500 گرم

105000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا گوش ماهی کوچک 500 گرمی مانا

پاستا گوش ماهی کوچک 500 گرمی مانا

21000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسپاگتی500 گرمی سایز 3 دلورده

اسپاگتی500 گرمی سایز 3 دلورده

104000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لازانیا 500 گرمی مانا

لازانیا 500 گرمی مانا

60000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسپاگتی 700 گرمی ساتیز 1.4 مانا

اسپاگتی 700 گرمی ساتیز 1.4 مانا

27000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی رشته ای کلاسیک 500 گرمی آنکارا

ماکارونی رشته ای کلاسیک 500 گرمی آنکارا

57000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا ارگانیک سبوس دار 500 گرم پنه گرانورو

پاستا ارگانیک سبوس دار 500 گرم پنه گرانورو

150000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا گلوتن فری 400 گرمی فسیلی گرانورو

پاستا گلوتن فری 400 گرمی فسیلی گرانورو

190000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا ارگانیک -پنه ریز 500 گرمی خط دار گرانورو

پاستا ارگانیک -پنه ریز 500 گرمی خط دار گرانورو

140000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا ارگانیک -پروانه ای 500 گرمی گرانورو

پاستا ارگانیک -پروانه ای 500 گرمی گرانورو

140000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا ارگانیک- لوله ای 500 گرمی گرانورو

پاستا ارگانیک- لوله ای 500 گرمی گرانورو

140000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا ارگانیک -اسپاگتی 500 گرمی گرانورو

پاستا ارگانیک -اسپاگتی 500 گرمی گرانورو

135000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی فرمی حلزونی 500 گرمی دلورده

ماکارونی فرمی حلزونی 500 گرمی دلورده

172000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسپاگتی لینگویئینی ارگانیک 500 گرمی دلورده

اسپاگتی لینگویئینی ارگانیک 500 گرمی دلورده

105000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسپاگتی 4 ارگانیک 500 گرمی دلورده

اسپاگتی 4 ارگانیک 500 گرمی دلورده

105000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی رشته ای ساده فتوچینی 250 گرمی دلورده

ماکارونی رشته ای ساده فتوچینی 250 گرمی دلورده

80000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا صدفی 500 گرمی دلورده

پاستا صدفی 500 گرمی دلورده

105000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا لوله ای 500 گرمی دلورده

پاستا لوله ای 500 گرمی دلورده

105000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا تالیاتیلی آشیانه 250 گرمی مولیسانا

پاستا تالیاتیلی آشیانه 250 گرمی مولیسانا

85000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا حلزونی درشت 500 گرم مولیسانا

پاستا حلزونی درشت 500 گرم مولیسانا

155000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا پروانه 500 گرم مولیسانا

پاستا پروانه 500 گرم مولیسانا

115000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا پیچ دار گندم سیاه 250 گرم ارگران

پاستا پیچ دار گندم سیاه 250 گرم ارگران

185000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا پنه برنج و سبزیجات 250 گرمی ارگران

پاستا پنه برنج و سبزیجات 250 گرمی ارگران

160000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی رشته‌ای 1.5 غنی شده 900 گرمی زر‌ماکارون

ماکارونی رشته‌ای 1.5 غنی شده 900 گرمی زر‌ماکارون

37000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی رشته‌ای 1.5 غنی شده 500 گرمی زر‌ماکارون

ماکارونی رشته‌ای 1.5 غنی شده 500 گرمی زر‌ماکارون

21000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماكارونی فرمی پنه ریگاته با طعم سبزیجات 500 گرمی زرماكارون

ماكارونی فرمی پنه ریگاته با طعم سبزیجات 500 گرمی زرماكارون

22000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی فرمی فوسیلی 500 گرمی زر‌ماکارون

ماکارونی فرمی فوسیلی 500 گرمی زر‌ماکارون

21000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی رشته‌ای 1.7 - 700 گرمی زر‌ماکارون

ماکارونی رشته‌ای 1.7 - 700 گرمی زر‌ماکارون

27000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسپاگتی 1.5 فیبردار حاوی سبزیجات سبز 500 گرمی تک‌ماکارون

اسپاگتی 1.5 فیبردار حاوی سبزیجات سبز 500 گرمی تک‌ماکارون

25000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی فرمی شلز سبزیجات 500 گرمی تک‌ماکارون

ماکارونی فرمی شلز سبزیجات 500 گرمی تک‌ماکارون

25000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی فرمی دیسکی 500 گرمی تک‌ماکارون

ماکارونی فرمی دیسکی 500 گرمی تک‌ماکارون

21000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی فرمی میکس 500 گرمی تک‌ماکارون

ماکارونی فرمی میکس 500 گرمی تک‌ماکارون

21000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی فرمی 500 گرمی پاپ کورن تک

ماکارونی فرمی 500 گرمی پاپ کورن تک

21000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی فرمی زنگوله 500 گرمی تک‌ماکارون

ماکارونی فرمی زنگوله 500 گرمی تک‌ماکارون

21000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی فرمی حیات وحش 500 گرمی تک‌ماکارون

ماکارونی فرمی حیات وحش 500 گرمی تک‌ماکارون

21000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی فرمی پیکولی 500 گرمی تک‌ماکارون

ماکارونی فرمی پیکولی 500 گرمی تک‌ماکارون

21000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی فرمی شلز 500 گرمی تک‌ماکارون

ماکارونی فرمی شلز 500 گرمی تک‌ماکارون

21000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی فرمی لازانت 500 گرمی تک‌ماکارون

ماکارونی فرمی لازانت 500 گرمی تک‌ماکارون

21000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی فرمی فوسیلی 500 گرمی تک‌ماکارون

ماکارونی فرمی فوسیلی 500 گرمی تک‌ماکارون

21000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی فرمی پنه ریگاته 500 گرمی تک‌ماکارون

ماکارونی فرمی پنه ریگاته 500 گرمی تک‌ماکارون

21000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی فرمی 500 گرمی تورتیگلیونی تک

ماکارونی فرمی 500 گرمی تورتیگلیونی تک

21000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسپاگتی 1.5 فیبردار با طعم نعنا 500 گرمی تک‌ماکارون

اسپاگتی 1.5 فیبردار با طعم نعنا 500 گرمی تک‌ماکارون

25000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسپاگتی 1.5 فیبردار با طعم ریحان 500 گرمی تک‌ماکارون

اسپاگتی 1.5 فیبردار با طعم ریحان 500 گرمی تک‌ماکارون

25000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسپاگتی 1.7 سبوس‌دار 500 گرمی تک‌ماکارون

اسپاگتی 1.7 سبوس‌دار 500 گرمی تک‌ماکارون

20000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسپاگتی قطر 1.5- 500 گرمی پروبیوتیک تک

اسپاگتی قطر 1.5- 500 گرمی پروبیوتیک تک

25000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسپاگتی لینگوئینی 500 گرمی غنی شده تک

اسپاگتی لینگوئینی 500 گرمی غنی شده تک

25000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسپاگتی فتوچینی غنی شده 500 گرمی تک‌ماکارون

اسپاگتی فتوچینی غنی شده 500 گرمی تک‌ماکارون

25000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسپاگتی 1.7 غنی شده 500 گرمی تک‌ماکارون

اسپاگتی 1.7 غنی شده 500 گرمی تک‌ماکارون

25000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسپاگتی قطر 1.5 غنی شده 500 گرمی تک

اسپاگتی قطر 1.5 غنی شده 500 گرمی تک

25000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسپاگتی قطر 1.4 غنی شده 500 گرمی تک

اسپاگتی قطر 1.4 غنی شده 500 گرمی تک

25000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اولین  قبلی  1  2  3  بعدی  آخرین