» محصولات » خواروبار » ماکارونی و پاستا
دسته بندی ها
فقط نمایش کالاهای موجود
پاستا صدفی 500 گرمی مولیسانا

پاستا صدفی 500 گرمی مولیسانا

115000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا فوسیلی 500گرم مولیسانا

پاستا فوسیلی 500گرم مولیسانا

115000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
نودل کاری الیت

نودل کاری الیت

20000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
نودل با طعم زعفران الیت

نودل با طعم زعفران الیت

20000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لازانیا گوجه 500 گرم دلوردی

لازانیا گوجه 500 گرم دلوردی

130000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا گوش فیلی 500 گرمی مولیسانا

پاستا گوش فیلی 500 گرمی مولیسانا

115000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لازانیا سریع پخت 250 گرمی مانا

لازانیا سریع پخت 250 گرمی مانا

35000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لازانیا اسفناج دلورده

لازانیا اسفناج دلورده

125000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا پنه بلند 500 گرم مولیسانا

پاستا پنه بلند 500 گرم مولیسانا

95521 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسپاگتی متوسط 500 گرم مولیسانا

اسپاگتی متوسط 500 گرم مولیسانا

105000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا پاپ کورنی 500 گرمی مولیسانا

پاستا پاپ کورنی 500 گرمی مولیسانا

115000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا پفکی 500 گرمی مانا

پاستا پفکی 500 گرمی مانا

21000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لازانیا 300 گرمی مانا

لازانیا 300 گرمی مانا

35000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی فرمی فیدلی (ورمیشل) سبزیجات 500 گرمی تک‌ ماکارون

ماکارونی فرمی فیدلی (ورمیشل) سبزیجات 500 گرمی تک‌ ماکارون

25000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لازانیا سریع پخت 450 گرمی مانا

لازانیا سریع پخت 450 گرمی مانا

60000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی دلوردی فرمی پیچی 500 گرمی

ماکارونی دلوردی فرمی پیچی 500 گرمی

105000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا مته‌ای 500 گرمی مانا

پاستا مته‌ای 500 گرمی مانا

21000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی پروانه ای دلورده 500 گرم

ماکارونی پروانه ای دلورده 500 گرم

105000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا گوش ماهی کوچک 500 گرمی مانا

پاستا گوش ماهی کوچک 500 گرمی مانا

21000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسپاگتی500 گرمی  سایز 3  دلورده

اسپاگتی500 گرمی سایز 3 دلورده

104000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لازانیا  500 گرمی مانا

لازانیا 500 گرمی مانا

60000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسپاگتی 700 گرمی ساتیز 1.4 مانا

اسپاگتی 700 گرمی ساتیز 1.4 مانا

27000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
رشته سوپ ورمیشل 150 گرمی عربی ناسیونال

رشته سوپ ورمیشل 150 گرمی عربی ناسیونال

50000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
نودل با طعم قارچ و پنیر 75 گرمی الیت

نودل با طعم قارچ و پنیر 75 گرمی الیت

20000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
نودل با طعم قارچ 75 گرمی الیت

نودل با طعم قارچ 75 گرمی الیت

20000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی رشته ای کلاسیک 500 گرمی  آنکارا

ماکارونی رشته ای کلاسیک 500 گرمی آنکارا

57000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا ارگانیک سبوس دار 500 گرم پنه گرانورو

پاستا ارگانیک سبوس دار 500 گرم پنه گرانورو

150000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا گلوتن فری 400 گرمی فسیلی گرانورو

پاستا گلوتن فری 400 گرمی فسیلی گرانورو

190000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لازانیا گلوتن فری 250 گرمی گرانورو

لازانیا گلوتن فری 250 گرمی گرانورو

225000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا ارگانیک -پنه ریز 500 گرمی خط دار  گرانورو

پاستا ارگانیک -پنه ریز 500 گرمی خط دار گرانورو

140000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا ارگانیک -پروانه ای 500 گرمی گرانورو

پاستا ارگانیک -پروانه ای 500 گرمی گرانورو

140000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا ارگانیک- لوله ای 500 گرمی گرانورو

پاستا ارگانیک- لوله ای 500 گرمی گرانورو

140000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا ارگانیک -اسپاگتی 500 گرمی گرانورو

پاستا ارگانیک -اسپاگتی 500 گرمی گرانورو

135000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی فرمی حلزونی 500 گرمی دلورده

ماکارونی فرمی حلزونی 500 گرمی دلورده

172000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لازانیا تخم مرغی صد و نه 500 گرمی دلورده

لازانیا تخم مرغی صد و نه 500 گرمی دلورده

135000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لازانیا اسفناجی 500 گرمی دلورده

لازانیا اسفناجی 500 گرمی دلورده

125000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسپاگتی لینگویئینی ارگانیک 500 گرمی دلورده

اسپاگتی لینگویئینی ارگانیک 500 گرمی دلورده

105000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسپاگتی 4 ارگانیک 500 گرمی دلورده

اسپاگتی 4 ارگانیک 500 گرمی دلورده

105000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی رشته ای ساده فتوچینی 250 گرمی دلورده

ماکارونی رشته ای ساده فتوچینی 250 گرمی دلورده

80000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا صدفی 500 گرمی دلورده

پاستا صدفی 500 گرمی دلورده

105000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا لوله ای 500  گرمی دلورده

پاستا لوله ای 500 گرمی دلورده

105000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا تالیاتیلی آشیانه 250 گرمی مولیسانا

پاستا تالیاتیلی آشیانه 250 گرمی مولیسانا

85000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لازانیا اسفوگلیا 500 گرمی مولیسانا

لازانیا اسفوگلیا 500 گرمی مولیسانا

135000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا حلزونی درشت 500 گرم مولیسانا

پاستا حلزونی درشت 500 گرم مولیسانا

155000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ورمیشل آشیانه 500 گرمی مولیسانا

ورمیشل آشیانه 500 گرمی مولیسانا

135000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا پروانه 500 گرم مولیسانا

پاستا پروانه 500 گرم مولیسانا

115000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لازانیا ویژه نیمه آماده مولیسانا

لازانیا ویژه نیمه آماده مولیسانا

155000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا پیچ دار گندم سیاه 250 گرم ارگران

پاستا پیچ دار گندم سیاه 250 گرم ارگران

185000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا پنه برنج و سبزیجات 250 گرمی ارگران

پاستا پنه برنج و سبزیجات 250 گرمی ارگران

160000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لازانیا ورقه ای کو چک 200 گرمی ارگران

لازانیا ورقه ای کو چک 200 گرمی ارگران

225000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی رشته‌ای 1.5 غنی شده 900 گرمی زر‌ماکارون

ماکارونی رشته‌ای 1.5 غنی شده 900 گرمی زر‌ماکارون

37000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی رشته‌ای 1.5 غنی شده 500 گرمی زر‌ماکارون

ماکارونی رشته‌ای 1.5 غنی شده 500 گرمی زر‌ماکارون

21000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لازانیا نیمه آماده 500 گرمی زر‌ماکارون

لازانیا نیمه آماده 500 گرمی زر‌ماکارون

55000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماكارونی فرمی پنه ریگاته با طعم سبزیجات 500 گرمی زرماكارون

ماكارونی فرمی پنه ریگاته با طعم سبزیجات 500 گرمی زرماكارون

22000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
نودل ماسالا 100 گرمی الیت

نودل ماسالا 100 گرمی الیت

20000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
نودل گوشت 75 گرمی الیت

نودل گوشت 75 گرمی الیت

20000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
نودل مرغ 75 گرمی الیت

نودل مرغ 75 گرمی الیت

20000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
نودل سبزیحات 75 گرمی الیت

نودل سبزیحات 75 گرمی الیت

20000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی فرمی فوسیلی 500 گرمی زر‌ماکارون

ماکارونی فرمی فوسیلی 500 گرمی زر‌ماکارون

21000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی رشته‌ای 1.7 - 700 گرمی زر‌ماکارون

ماکارونی رشته‌ای 1.7 - 700 گرمی زر‌ماکارون

27000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اولین  قبلی  1  2  3  4  بعدی  آخرین